Socialtilsyn Hovedstaden

Fra 01. januar 2014 varetager Socialtilsyn Hovedstaden tilsynet med Granbohus. Socialtilsynet har hjemsted i Frederiksberg Kommune, hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Whistleblower henvendelser
Du kan anonymt kontakte Socialtilsyn Hovedstaden, hvis du har bekymrende oplysninger om et tilbud.

Du skal kontakte den rigtige Whistle-blower ordning
Hvis du vil ringe til socialtilsynet, er det vigtigt at du får fat i dét socialtilsyn, som fører tilsyn med den kommune, tilbud eller plejefamilie,  hvor du har bekymrende oplysninger om.

Du er anonym
Whistle-blower ordningen er anonym. Det betyder, at du kan henvende dig hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et socialt tilbud. Det er lige meget om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde. Når du ringer til whistle-blower telefonen eller benytter webformularen, så er det totalt anonymt.  

 Det betyder, at:

  • Du behøver ikke at fortælle hvem du er. Hvis du alligevel fortæller det, behandler vi oplysningerne fortroligt.
  • Det er kun socialtilsynet som ved at der er kommet en underretning. Vi må ikke fortælle det til den kommune, plejefamilie eller sociale tilbud, som henvendelsen drejer sig om.
  • Alle henvendelser undersøges nærmere og behandles fortroligt. Henvendelsen giver ikke ret til at få oplysninger om, hvilke tiltag Socialtilsyn Hovedstaden foretager. Du er altså ikke part i sagen, og vil ikke kunne bede om oplysninger på det videre forløb efter din henvendelse.

Kontakt Whistle-blower ordningen i Socialtilsyn Hovedstaden

Telefonnummer       38 21 37 70
Mandag - torsdag:   9.00 – 15.00
Fredag:                    9.00 – 12.00
Helligdage lukket.  

Elektronisk Benyt webformularen på https://form.tilsyn.dk. Hvis du vælger at skrive dine kontaktinformationer i formularen, behandler vi oplysningerne fortroligt.
Ved at videregive dine kontaktoplysninger til socialtilsynet, vil det give os mulighed for at stille opklarende spørgsmål, og stadig beskytte din anonymitet og oplysninger.