Tilbud om ledsagerordning

Granbohus tilbyder en ledsagerordning der hjælper med at give handicappede gode oplevelser i by og natur

En ledsager betyder valgfrihed og selvstændighed
Har man et handicap, og kan man af den grund ikke færdes alene, kan en ledsager være vejen til at deltage i det liv, der er uden for hjemmets fire vægge.

Ledsagelse er for personer mellem 16 og 67 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. En bruger kan få bevilget op til 15 timers ledsagelse om måneden jf. Lov om social Service §45 og 97. Formålet med ordningen er at medvirke til, at borgere med handicap opnår øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv, og dermed en bedre integration i samfundet.

Granbohus’ ledsageordning har som opgave at finde den rette ledsager til den enkelte bruger.

Ansøgning om ledsagelse
Som bruger har du ret til at få en ledsager, hvis du er mellem 12 og 67 år, har en betydelig og varig nedsat funktionsevne og ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.

Ledsagelse er kommunernes ansvar og du skal ansøge i din kommune hvis du ønsker ledsagelse. Du kan få bevilliget max 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad du ønsker at blive ledsaget til. Der kan opspares timer indenfor en periode på 6 måneder.

Den enkelte kommune kan bede Ledsageordningen Granbohus administrere og koordinere ledsagelsen. Kommunen skal i så fald henvende sig til Ledsageordningen Granbohus for at indgå en aftale herom.

Hvem yder ledsagelsen
Ledsageordningen Granbohus ansætter ledsagere ud fra en konkret vurdering af ledsagerens personlige forhold, interesser, kendskab til området m. v.
Ved valg og ansættelse af ledsager til den enkelte bruger, tilstræbes interessefællesskab.

Ledsagere har interesse i at arbejde med mennesker med handicap, er serviceorienterede, er bevidste om hvad de vil og kan, er villige til at indgå i et samarbejde med brugeren og Ledsageordningen.

Målet er, at ledsageren sammen med brugeren er med til at skabe en tryg og god stemning under ledsagelsen. Brugeren og Ledsageordningen finder i fællesskab lige netop den ledsager, som kan opfylde brugerens ønske til ledsagelsens indhold. Hvis brugeren har forslag til ledsager, skal denne godkendes af Ledsageordningen.

Ledsageren er en levende spadserestok, som hjælper brugeren på ledsagelse
Ledsageopgaven er forskellig i forhold til den enkelte bruger og dennes behov. Ledsageren skal ledsage brugeren derhen, hvor denne selv vil - og brugeren bestemmer, hvad der skal ske.

Ordningen kan bruges som en fast ledsagelse uge for uge, eller ved behov – eksempelvis; indkøbsture, besøg hos familie og venner, fritidsundervisning, biograf- og teaterture, ture i naturen, koncerter mm

Ledsageren må ikke bruges til; at udføre husligt arbejde i hjemmet, at udføre plejeopgaver, besøgsven, socialpædagogiske tilbud

Udgifter til ledsagelse
Ledsageren aflønnes af Ledsageordningen og er gratis for brugeren.

Udgifter under ledsagelsen, til både brugeren selv og ledsageren, betales af brugeren. Der kan være tale om udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsagelsen - eksempelvis; billetter, transportudgifter (bus, tog mm), mad og drikke, mm.

Kontakt Ledsageordningen
Hvis du er interesseret i ordningen eller ønsker at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Ledsageordningen Granbohus for information og evt. henvisning til kommunene der har bevillingsmyndigheden.

Er ledsagelsen blevet bevilliget af kommunen, tager den enkelte borger / bosted initiativ til at kontakte Ledsageordning. Vi vil tage initiativ til at aftale et møde hvor borger, eventuelt bosted, ledsager mødes for at aftale rammen for ledsagelse.

I menuen til venstre kan du læse Granbohus pjece samt se film fra og om Ledsageordningen.

Hvis du ønsker mere information om tilbuddet, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon 48 40 04 10, e-mail: granbohus@granbohus.dk eller ved at udfylde formularen via menuen ”Kontakt Granbohus”