Kontaktpersonordning

Granbohus støtte og kontaktperson ordning
Kontaktpersonordning er et tilbud for børn og unge under 18 år med indgribende funktionsnedsættelse eller særligt hjælpe- og støttebehov.

Foranstaltningen bevilges jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6

Ordningen er et tilbud om etablering af en kontaktperson til et barn/ung der har brug for støtte til personlige udvikling samt sociale og kommunikative kompetencer.

Ansøgning om støtte - kontaktperson
Etablering af kontaktperson sker på baggrund af handleplan udarbejdet af kommunal sagsbehandler. Handleplanen indeholder målrettede udviklingspunkter, bevilling af timer/aftalens varighed samt eventuelt rådighedsbeløb til målrettede aktiviteter.

Når Granbohus modtager henvendelse fra kommunal sagsbehandler om etablering af kontaktperson, deltager koordinator fra Granbohus' kontaktpersonordning i indledende møde med barnet/den unge, evt. forældre og sagsbehandlere eller anden relevant deltager. Herefter vil Granbohus matche barnet/den unge til en kontaktperson der, ud fra en konkret vurdering af opgaven, besidder personlige- og sociale kompetencer, interesser, kendskab til området m. v.

Kontaktpersonen ansættes og aflønnes af Granbohus efter gældende overenskomst.

Henvendelse:
Hvis du ønsker mere information om tilbuddet, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon 48 40 04 10, e-mail: granbohus@granbohus.dk eller ved at udfylde formularen via menuen ”Kontakt Granbohus”