Tilbud til børn og unge med ADHD

Kammerater og gode oplevelser
Granbohus ADHD-tilbud er et aflastningstilbud, der giver forældrene et pusterum i hverdagen og giver børnene og de unge mulighed for at slappe af uden store krav og forventninger fra omgivelserne.

Her møder børnene og de unge ligestillede, får jævnaldrende kammerater og nye oplevelser.

I tilbuddet kommer børn og unge i alderen 6 -18 år med diagnoser indenfor ADHD-spekteret. De fleste af de børn og unge, der benytter ADHD-tilbuddet, går i almindelige folkeskoler – måske i specialklasser. Som enkeltintegrerede kan de ofte føle sig alene, og da de som regel er meget sociale og gerne vil andre børn og unge, kan det være en stor lettelse for dem at komme i ADHD-tilbuddet. Her møder de ligesindede og kan i hinanden genkende nogle af de problemer, de hver især tumler med.

Tryghed i den lille klub
Pædagogisk er det centralt at give børnene og de unge et tilbud, hvor de føler sig trygge og anerkendte. Det er børn og unge, der tit handler, før de tænker, men i ADHD-tilbuddet oplever de accept, også når de kommer til at begå fejl.

Enkelte af de børn og unge, der benytter tilbuddet har også autisme, og pædagogerne  tilrettelægger opholdet med den forudsigelighed, der er nødvendig, for at barnet eller den unge føler sig tryg, ligesom de samarbejder med Granbohus’ autismetilbud, Skovlyst.

I menuen til venstre kan du læse Granbohus pjece og se film fra Granbohus ADHD tilbud.

Hvis du ønsker mere information om tilbuddet eller ønske at besøge os, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon 48 40 04 10, e-mail: granbohus@granbohus.dk eller ved at udfylde formularen via menuen ”Kontakt Granbohus”