Pædagogstuderende på Granbohus

Granbohus har afdelinger både i Jægerspris, Birkerød og Fredensborg. Vi modtager 2. og 3. års pædagogstuderende på Granbohus. Vi har tre pladser i Fredensborg og to pladser i Jægerspris/Birkerød.

Generelle krav og forventninger til studerende:

- Møder med åbenhed, og udviser respekt for børn og unge som er på ophold på Granbohus.

- Er bekendt med og kan tilslutte dig værdierne præsenteret i den Faglige referenceramme på Granbohus

- Tager initiativ til og deltager i forskellige aktiviteter.

- Deltager i personalemøder i afdelingen.

- Indgår i arbejdsplan med morgen, aften og hele weekendvagter.

- Deltager i Fællesmøder og Faglig Fokus dage.

- Reflekterer selvstændigt over mål og metoder, er nysgerrig og skriver dagbog.

- Udviser engagement.

Granbohus' tilbud til studerende:

- Rum og mulighed for refleksion.

- Deltagelse i div. møder, pædagogiske debatter og praktiske gøremål.

- Mulighed for at forbinde teoretisk viden med praktisk udførelse.

- At være ansvarlig, og derigennem få indflydelse.

- En personalegruppe der udviser engagement, ansvarlighed, åbenhed og respekt.

- Et praktiksted der tager rollen som uddannelsessted alvorligt.

- Løbende vejledningstimer.

 

Uddannelse plan for pædagogstuderende på den nye uddannelse 2014 kan hentes her Pdf 24x24

 

Praktikansvarlig: Trine Julin Johnsen tjjo@granbohus.dk

Praktikvejledere: Uddannet pædagoger fra de forskellige afdelinger.