Sanseintegration på Granbohus - Daglig dosis

En stor gruppe af Granbohus’ pædagoger har gennem årene været på kurser i sanseintegration, både grundkurser og supplerende kurser. Kurserne er afholdt af underviser Inga Friis Mogensen, selvstændig Motorik- og handicapkonsulent.

Sansemotorik er andet end blot at sanse og bevæge sig – det drejer sig om at blive et selvopfattende og hensigtsmæssigt handlende menneske i samspillet med omverdenen. Teorien har fokus på betydningen af sanser og motorik i forhold til helhedsudvikling og hvad et stimuleret og velfungerende sansemotorisk system kan gøre i forhold til trivsel, følelser, motivation og adfærd.

Nedenstående artikel er uddrag af det materiale Granbohus’ pædagoger har videreformidlet til kolleger omkring at inddrage sanseintegration i det pædagogiske arbejde for herigennem, at tilbyde Granbohus børn, unge og voksne ”Den daglige dosis” sansestimuli.

 

Pdf 32x32 Sanseintegration på Granbohus - Den daglige dosis