Pædagogisk Analyse og Handleplan - PAHP

På Granbohus arbejder vi med PAHP som et pædagogisk værktøj !

PAHP står for Pædagogisk Handleplan og det er målet at udarbejde en pædagogisk handleplan for hvert enkelt barn,  ung/voksen, så vi kan tilbyde alle et godt ophold.

Handleplanen bygger på viden om barnet, den unge/voksne via livshistorie, diagnose, viden fra forældre og dagtilbud, udarbejdelse af en neuroscreening eller udviklingsbeskrivelse, barnets ressourcer og vanskeligheder, etikken i forhold til hvordan barnet inddrages i planen og hvad der er dilemmaer for medarbejderne. (

Læs mere om PAHP og hent skema nedenfor.

 

Pdf 24x24 Sådan arbejder Granbohus med PAHP - Pædagogisk Analyse og Handleplan

 

Pdf 24x24 Granbohus' PAHP skema