Low arousal pædagogik på Granbohus

Gennem de seneste år har en stor del af Granbohus personale deltaget i kursus omkring konfliktforståelse og konflikthåndtering med udgangspunkt i Studio 3.

Studio 3 er evidensbaseret tilgang til konflikthåndtering, udviklet af Andrew McDonnell. Studio 3 består af en fysisk del samt forskellige pædagogiske metoder og strategier. En del Studio 3 omhandler low arousal og det har vi ønsket at arbejde videre med på Granbohus. 

Pdf 24x24  Læs hele artiklen om Low arousal her