Granbohus Udviklingsprojekt - ModEx2015

Granbohus har søsat et stort udviklingsprojekt, et moderniseringseksperimentarium vi kalder ModEx2015.

Med projektet igangsætter Granbohus et moderniseringseksperimentarium der foreløbigt over årene 2013-15, skal nytænke og innovere aflastningstilbud indenfor handicapområdet.

Formålet med ModEx2015 er at nytænke og reformulere Granbohus tilbud. Gennem inddragelse af Granbous’ medarbejdere, de børn og unge der frekventerer tilbuddet, forældre, pårørende samt eksterne interessenter, vil vi igangsætte en innovationsproces ift. frivillighed, velfærdsteknologi samt faglighed og pædagogisk praksis.

Granbohus oplever, som i den samfundsmæssige udvikling og velfærdsdebat generelt, øgede krav til aflastning fra forældre og kommuner. Vi ønsker, gennem ModEx2015, at arbejde innovativt med at finde løsninger, der tilbyder kvalitet og specialpædagogisk faglighed i tilbuddene til de børn og unge der frekventerer et af Granbohus’ tilbud samtidig med, at vi imødekommer krav om økonomisk bæredygtighed og en fastholdelse af Granbohus’ faglige specialisering.

Granbohus er en foregangsinstitution i forhold til innovation på aflastningsområdet og som en del af 660 børn og unges og deres forældre og pårørendes liv, ønsker Granbohus at være med til at nytænke og reformulere aflastningsområdet.

Med ModEx 2015 vil vi igangsætte en bevægelse og innovationsproces, der åbner op for nye ressourcer og muligheder. ModEx 2015 vil arbejde i tre temaer ud fra en laboratorietankegang:

- Frivillighed

- Velfærdsteknologi

- Faglighed og organisation

 Mod Ex 2015 Logo 1

 Læs ModEx2015 projektbeskrivelsen her

 

 

Granbohus ModEx2015 gennemføres med tilskud fra fonde og samarbejde med :

OPALL-OPILab, Væksthus Hovedstadsregionen, med tilskud fra

 Opi Lab