Anmeldt tilsyn på Granbohus, september 2015

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt tilsyn på Granbohus 30. september 2015.

Jf. Lov om socialtilsyn, skal Socialtilsyn Hovedstaden udføre tilsyn med sociale tilbud. Der foretages tilsyn og udarbejdes en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel med 7 temaer.

Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse om godkendelse af tilbuddet som generelt egnet på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og om tilbuddet har den fornødne kvalitet målt ud fra de syv temaer i kvalitetsmodellen.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

 

Du kan læse Granbohus tilsynsrapport 2015 her.